BFC 52

BFC 52

13.05.2020
matchFightermethodRtime
6 Yeseniya Ksendzova
0-1-0
L
Yeseniya Ksendzova vs Ksenia  NikolaevaKsenia Nikolaeva
w
1-0-0

KO/TKO

K

R: 1

T: 2:42

12 :42
5 Dmitriy Zhaurid
0-2-0
L
Dmitriy  Zhaurid vs  Dmitriy Sikorski Dmitriy Sikorski
w
1-0-0

DECISIONS

D

R: 3

T: 3:00

33 :00
4 Yaugeniy Fedarynchyk
1-1-0
w
Yaugeniy  Fedarynchyk vs Andrey  ChigileychikAndrey Chigileychik
L
1-1-0

DECISIONS

D

R: 3

T: 3:00

33 :00
3 Yury Bybochkin
1-0-0
w
Yury Bybochkin vs Ilya Zarembo Ilya Zarembo
L
0-1-0

KO/TKO

K

R: 3

T: 0:49

30 :49
2 Alexander Krasavin
0-1-0
L
Alexander Krasavin vs Daniil Shulgach Daniil Shulgach
w
1-0-0

KO/TKO

K

R: 2

T: 1:15

21 :15
1 IGOR MOLCHANOV
0-2-0
L
IGOR MOLCHANOV vs Nikita Mironchyk Nikita Mironchyk
w
1-0-0

DECISIONS

D

R: 3

T: 3:00

33 :00

Must Popular Associations